IN MEMORIAM

 

ALBERT VALK 

 

Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart. 

 

2010-2020

 

 

Op 6 november 2010 is mede-oprichter en directeur van APcon Adviesbureau B.V. ons door een noodlottig ongeval ontvallen.

Vanaf het prille begin was Albert de pionier, het technisch brein en de drijvende kracht achter ons bedrijf. Mede dankzij hem is APcon Adviesbureau B.V. uitgegroeid tot een moderne onderneming met ervaren, hoogopgeleide en enthousiaste medewerkers.

Maar zeker ook was Albert een vertrouwde vriend en steun en toeverlaat voor allen die het voorrecht hebben gehad om hem gekend en met hem gewerkt te hebben.

Met veel respect en vreugde gedenken wij Albert nog steeds in onze mooie herinneringen aan hem. 

MVO

APcon wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door verantwoord om te gaan met energie en actief CO2 te reduceren. Vanuit die gedachte heeft APcon haar energiemanagement gestructureerd in overeenstemming met de eisen uit de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

De CO2-Prestatieladder richt zich op het reduceren van CO2-uitstoot van een bedrijf door het verkrijgen van inzicht in het eigen energieverbruik en de daaraan verbonden monitoring van dat verbruik, het in kaart brengen van concrete reductiedoelstellingen én de maatregelen om die te bereiken.

De CO2-Prestatieladder bevat 5 niveaus. APcon is gecertificeerd op niveau 5, het hoogste niveau. Klik hier voor het CO2-bewust Certificaat niveau 5.Meer informatie
Meer informatie over de CO2-Prestatieladder, de ontwikkelingen en het gebruik ervan door APcon is te vinden in de volgende documenten:

1.B.1 - 2.B - 3.B - 4.B Reductie 2017 - 2020 VGR2018.pdf
1.D.1 - 3.D.1 Inventarisatie mogelijke initiatieven en keuze initiatief
1.D - 2.D - 3.D Sector- en keteninitiatieven v1.5
2.A.3 Energiebeoordeling 2016
2.A.3 Energiebeoordeling 2017
3.A.1 Emissie-Inventaris met CO2-Footprint 2013

3.A.1 Emissie-Inventaris met CO2-Footprint 2014
3.A.1 Emissie-Inventaris met CO2-Footprint 2015

3.A.1 Emissie-Inventaris met CO2-Footprint 2016
3.B.2 Energie Management Actieplan 2014
3.B.2 Energie Management Actieplan 2016
3.C.1 – 4.B.2 – 5.B.1 Halfjaarrapportage 2014 H1
3.C.1 – 4.B.2 – 5.B.1 Halfjaarrapportage 2014 H2
3.C.1 – 4.B.2 – 5.B.1 Halfjaarrapportage 2015 H1
3.C.1 – 4.B.2 – 5.B.1 Halfjaarrapportage 2015 H2
3.C.1 – 4.B.2 – 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1
3.C.1 – 4.B.2 – 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H2
3.C.1 – 4.B.2 – 5.B.1 Halfjaarrapportage 2017 H1
3.C.1 Energie Audit Verslag 2013
3.C.1 - 4.B.2 - 5.B.1 Halfjaarrapportage 2018_H1.pdf
3.C.1 - 4.B.2 - 5.B.1 Jaarrapportage 2017.pdf

3.C.1 - 4.B.2 - 5.B.1 Jaarrapportage 2018.pdf
3.C.1 - 4.B.2 - 5.B.1 Halfjaarrapportage 2019 H1.pdf
3.C.2 Communicatieplan 2014
3.C.2 Communicatieplan 2017
3.D.1 Deelname Sector- en keteninitiatief – IB Initiatief DUURZAAM ONTWERPEN
3.D.1 Inventarisatie mogelijke initiatieven en keuze initiatief 2014
3.D.1 Deelname aan keteninitiatief - voortgangsrapportage 2018
4.A.1 Ketenanalyse Toepassing van zelfherstellend beton versie 1.pdf

Energiebeleidsverklaring 2014
Energiebeleidsverklaring 2017
Projectportfolio - NiKW RZ
Reductie 2017 - 2020
Reductie 2017 - 2020 versie 1.2.pdf
Ook op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) www.skao.nl is via de bedrijfspagina van APcon meer informatie te vinden.